Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

Ordre i Convocatòria Ajudes Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

 


 

 

Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges 

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i del Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.

RESOLUCIÓ del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica sobre l'ampliación del termini de tramitació de los sol·licitudes convocades per resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a laes actuacions de rehabilitació a nivel d'edifici i del programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del pla de recuperació, transformació i resiliència i es convoquen a les ajudes per a l'exercici 2022. (27/07/2022)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per les quals s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i del Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022 (23/09/2022)

 

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’incrementa la quantia màxima de la convocatòria d’ajudes de rehabilitació en edifici i de millora de l’eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (28/11/22)

 

Carta Oficial Presentació de les Ajudes

Video presentació de l'ajuda (09/02/22)

Descàrrega de la presentació

Web-Guia

Spot publicitari

 

 

ALTA REGISTRE AGENTS I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

LLISTAT DE AGENTS I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

 

MES INFORMACIÓ

Registre de Qualitat de l'Hábitat Construït

Presentació de la convocatòria i eines complementàries

 

DEDUCCIONS FISCALS

EINES

RenovEU

Re10:Circularitat

Gestió de RCDs

Principi DNSH

Enllaç a Zonificació Climàtica

 

TRÀMIT-SOL·LICITUD AJUDA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

 

TRÀMIT-SOL·LICITUD AJUDA REHABILITACIÓ EDIFICIS

 

TRÀMITE-SOL·LICITUD AJUDA PERSONAL PER VULNERABILITAT

 

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT ANTICIPAT

 

SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE L'AJUDA

 

 

COMPTADOR PRESSUPOST DISPONIBLE

 

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ

Preguntes freqüents