Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

Ordre i Convocatòria Ajudes Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

 

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i del Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022.

 

RESOLUCIÓ del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica sobre l'ampliación del termini de tramitació de los sol·licitudes convocades per resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a laes actuacions de rehabilitació a nivel d'edifici i del programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges del pla de recuperació, transformació i resiliència i es convoquen a les ajudes per a l'exercici 2022. (27/07/2022)

 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de març de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per les quals s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i del Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es convoquen les ajudes per a l’exercici 2022 (23/09/2022)

 

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’incrementa la quantia màxima de la convocatòria d’ajudes de rehabilitació en edifici i de millora de l’eficiència energètica en habitatges del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (28/11/22)

 

Carta Oficial Presentació de les Ajudes

Video presentació de l'ajuda (09/02/22)

Butlletí Difusió

Web-Guia

Spot publicitari

 

BALANÇ 2022 i NOVA CONVOCATÒRIA 2023 "NEXT GENERATION" (30-11-2022)

 

ALTA REGISTRE AGENTS I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

LLISTAT DE AGENTS I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

 

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I PUBLICITAT:

  • Edifici (AFE-EDIF): Els beneficiaris de l'ajuda instal·laran en l'edifici, en un lloc visible des de la via pública, un cartell durant l'execució de l'obra, i una vegada finalitzada un cartell permanent que es mantindrà durant un període de 4 anys comptats des de la finalització d'aquestes. Els cartells, tant el provisional d'obra com el permanent, s'ajustaran al model normalitzat de l'enllaç que es troba més a baix (tant per al cas d'habitatge unifamiliar com per al d'edifici d'habitatges). El cartell serà d'un material que suporte les inclemències del temps garantint-se la llegibilitat del contingut durant tot el període de l'execució de l'actuació. En la fase de justificació s'aportaran fotografies del cartell col·locat en l'edifici, de conformitat amb el que es disposa en la base vint-i-novena de la convocatòria 2023.

Descàrrega: Cartell Edifici (tamany foli)

  • Habitatge i envolupant tèrmica (AFE-VIV - AFE-EVT): Els beneficiaris de l'ajuda disposaran d'un cartell identificatiu que s'ajustarà al model normalitzat de l'enllaç que es troba més a baix. En la fase de justificació s'aportaran fotografies del cartell col·locat en l'habitatge.

Descàrrega: Cartell Habitatge (tamany foli)

Descàrrega: Cartell Habitatge (tamany mig foli)

Altres:

 

MES INFORMACIÓ

Registre de Qualitat de l'Hábitat Construït

Presentació de la convocatòria i eines complementàries

 

DEDUCCIONS FISCALS

EINES

RenovEU : https://productos.five.es/producto/renoveu

Re10:Circularidad: https://productos.five.es/producto/re10-circularidad

Gestión de RCDs: https://productos.five.es/producto/estudio-de-gestion-de-residuos

Principio DNSH: https://productos.five.es/producto/principio-dnsh

Enllace a Zonificación Climática: https://productos.five.es/producto/zonificacion-climatica

 

TRÀMIT-SOL·LICITUD AJUDA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

 

TRÀMIT-SOL·LICITUD AJUDA REHABILITACIÓ EDIFICIS

 

TRÀMITE-SOL·LICITUD AJUDA PERSONAL PER VULNERABILITAT

 

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT

 

SOL·LICITUD DE PAGAMENT ANTICIPAT

 

SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE L'AJUDA

 

PER A INTERPOSAR RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DE MANERA TELEMÀTICA PUNXA ACÍ.

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓN

Preguntes freqüents