Estudi de diagnòstic sobre accessibilitat universal en espais públics de la Comunitat Valenciana

Estudi de diagnòstic sobre accessibilitat universal en espais públics de la Comunitat Valenciana