Notícies

Ves enrere Projecte BIM Guanyador 2022 en la categoria Espanya i Amèrica Llatina

Projecte BIM Guanyador 2022 en la categoria Espanya i Amèrica Llatina

FONT: https://construsoftbimawards.com/es/edificio-confiar/

Edifici Confiar
Categoría Projectes comercials


 
Any 2022
País Colombia
Lloc de construcció Apartadó, Antioquía (Colombia)
Autor Industrias del Hierro S.A.S.
Client Constructora C.E.V S.A.S

Descripció del projecte

Amb un pes total aproximat de 102 tones, connectades per 2676 caragols; amb una duració en modelatge total de 3 setmanes, on es va iniciar amb la creació d'un model estructural des de la importació d'un arxiu amb els perfils requerits per disseny des del programari Etabs i es va acabar en la generació de 233 plànols de fabricació; el model 3D està constituït per 16.646 parts en els quals es troben els connectors per a la llosa els perfils laminats i làmines d'acer en grau ASTM Gr.36 i ASTM A572 Gr.50, de les quals formen una totalitat de 2053 conjunts.

En aquest projecte es van utilitzar 3 modeladors els quals van estar distribuïts de la següent forma:

Modelador (A): modelatge d'acer figurat per a fundacions i pantalles, plans de disseny de fundacions.
Modelador (B): estructura principal.
Modelador (C): escales.

Es van precisar 3 dibuixants per a l'elaboració de plànols de disseny, fabricació i muntatge, els quals van tindre una duració de 3 setmanes. Es van iniciar les labors de plans una vegada el modelador encarregat del projecte realitzara control de xocs, numeració de parts i conjunts, generat els lots segons l'ordre del muntatge i finalment generació d'arxius CN i DXF per a les màquines de control numèric que es té a disposició en la planta de fabricació.
En producció es van requerir 4 setmanes per a la fabricació de l'estructura que va ser despatxada a obra d'acord amb l'ordre de muntatge degut a l'espai reduït en el lot per a l'emmagatzematge. Muntatges va requerir 9 setmanes per a l'assemble de l'estructura, les quals van iniciar en la setmana 2 de fabricació, en aqueixes 9 setmanes de muntatge també es van realitzar labors de buidatge de lloses, farcit de columnes i pantalles del sistema de resistència sísmica.

Programes utilitzats

 

  • TEKLA Structures per a la realització del model i els plans de fabricació, disseny, parts i muntatge.
  • STRUMIS com a gestor d'informació, per a minimitzar les despeses generals i els costos, maximitzar la productivitat i la rendibilitat.

Dades d'interés

 

  • 2676 caragols.
  • 16646 parts distribuïts en 2053 conjunts.
  • Treball simultani entre les persones participants durant el desenvolupament del projecte.

Participants en el model


El model va ser completat en 3 setmanes:

  • 1 persona a càrrec.
  • 3 membres principals en el modelatge.
  • 3 dibuixants.


Els beneficis d'usar el programari BIM i Tekla

Dificultat 1: Canvis de disseny durant el modelatge del projecte.

Solució 1: Es van utilitzar funcions de connexió automàtica de Tekla per a crear components en el model que faciliten i disminuïsquen el temps d'execució.

Dificultat 2: Coordinació entre l'estructura de fonamentació i la metàl·lica a causa de la densitat d'acer de reforç en els ancoratges.

Solució 2: Modelatge de l'acer de reforç de la fonamentació i pantalles de concret va permetre la diminución de xocs en obra i l'especejament detallat de tot l'acer de reforç.