Notícies

Ves enrere Els Grups de Treball BIM GVA es reuneixen per a continuar construint l'Estratègia BIM de la GVA

Els Grups de Treball BIM GVA es reuneixen per a continuar construint l'Estratègia BIM de la GVA

Segunda reunión del Consejo de Participación

Aquesta setmana s'han reunit el Consell de Participació per a la Innovació en l'Edificació, amb representants del sector i els grups de treball BIM integrat per personal tècnic empleat de l'Administració de la Generalitat designat per la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en l'Edificació, segons el que s'estableix en el DECRET 194/2022, d'11 de novembre, del Consell pel qual es crea la Comisió Interdepartamental per a la Innovació en l'Edificació. Tot això amb la col·laboració de la  BuildingSMART Spain,  associació sense ànim de lucre el principal objectiu del qual és fomentar la eficàcia en el sector de la construcció a través de l'ús d'estàndards oberts d'interoperabilitat sobre BIM (Building Information Modeling) per a aconseguir nous nivells en reducció de costos i temps d'execució i augment de la qualitat.

El Consell de Participació es constitueix amb l'objectiu de continuar treballant en la transferència de coneixements i la relació amb el sector potenciant així el foment de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat, entre les quals es troba abordar l'elaboració d'una Estratègia BIM per a la Digitalització i sostenibilitat de l'edificació de la Generalitat Valenciana. Per a aconseguir un ampli consens, el Consell de Participació s'integra per diferents membres de diferents entitats públiques i agents socials del sector com:

 • Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (*EVHA)
 • Agència Valenciana de la Innovació (*AVI)
 • Institut Valencià de l'Edificació
 • Xarxa d'Instituts Tecnològics
 • Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Mesa de l'Enginyeria Valenciana
 • Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció
 • Federació de Contractistes d'Obra Pública de la Comunitat Valenciana.
 

Paral·lelament, s'ha constituït un grup específic de treball per a l'estudi de temes específics relacionats amb les funcions de la Comissió. El grup de treball està integrat per personal tècnic empleat públic de l'Administració de la Generalitat en qualitat d'experts en l'àmbit d'actuació de la Comissió i treballaran en la línia de millorar les fites de l'Estratègia BIM de la Generalitat Valenciana. El grup de treball representa els centres directius següents:

 • Direcció General de Cultura i Patrimoni
 • Direcció General del Sector Públic i Patrimoni
 • Direcció General de Canvi Climàtic
 • Direcció General d'Infraestructures i Serveis Socials
 • Direcció General de Transició Ecològica
 • Direcció General de Planificació i Serveis. LABORA
 • Direcció General d'Esport
 • Direcció General d'Alta Tecnologia Inversions i Infraestructures.
 • Sanitat
 • Direcció General d'Ocupació i Formació
 • Direcció General d'Habitatge 
 • Direcció General d'Innovació
 • Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
 • Gabinet Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Direcció General de Política Territorial
 • Direcció General d'Urbanisme
 • Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció

Primera reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión Interdepartamental para la Innovación en la Edificación


Primera reunió del Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en l'Edificació.