Notícies

Ves enrere Informe sobre la digitalització del sector de la construcció

Informe sobre la digitalització del sector de la construcció

Informe sobre Digitalización del Sector de la Construcción

El mes de gener passat la Fundació Laboral de la Construcció, a través de l'Observatori de la Construcció emetia el Informe sobre Digitalizació del Sector de la Construcció,  en el qual s'inclou la relació del sector de la Construcció amb les Tecnologies de la Informació i Comunicació a través del posicionament del sector en diferents indicadors i el seu desenvolupament.

Després de la pandèmia per COVID es va posar de manifest la necessitat d'impulsar els projectes de transformació digital per a adaptar-se a les noves maneres d'interactuar i l'ampliació dels serveis digitals es va convertir en un dels objectius prioritaris.

La digitalització despunta com un factor que pot aportar nombrosos beneficis a les empreses com, per exemple, agilitzar processos, augmentar la producció, reduir costos, etc. Tot això genera valor afegit a les organitzacions i permet obrir noves oportunitats de negoci.

L'informe revela que la transformació del sector de la construcció requereix que els treballadors adquirisquen un nou conjunt de competències per a poder fer front als nous desafiaments, despuntant com a factors clau els avanços tecnològics, la fabricació fora d'obra (off site), els reptes sobre el canvi climàtic i la necessitat d'una major eficiència energètica.

Competèncias digitals

Atés que el projecte europeu Construction Blueprint, liderat per la Fundació Laboral de la Construcció (FLC), les competències digitals que necessiten les empreses són, de manera majoritària, l'ús de programari de CAD per a la producció i actualització de dibuixos en 2D i 3D i la realització de pressupostos amb programes informàtics específics, inclòs BIM (Building Information Modeling).

Link d'accés a la notícia completa