Notícies

Ves enrere El programa kit digital, una important ajuda per a la digitalització BIM de les PIME

El programa kit digital, una important ajuda per a la digitalització BIM de les PIME

El Govern d'Espanya, a través de la Comissió Interministerial per a la implantació de la metodologia BIM, impulsa l'adopció d'un Pla per a la implantació d'aquesta metodologia en la contractació pública, i diferents accions relacionades amb aquesta implantació. En l'adopció del Pla es tindran en compte les necessitats de les PIME del sector de la construcció, que han sigut tingudes en compte en un ampli procés de consulta sobre el seu coneixement i ús actual de BIM en el sector de la construcció.

Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, gestiona el programa Kit Digital que, impulsat pel Govern, té l'objectiu de digitalitzar a pimes i autònoms en tot el territori nacional durant els pròxims tres anys.

Dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, el Programa és finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation EU, en el marc de l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

Convocatories

Les diferents convocatòries d'ajudes del Programa a les quals les pimes i autònoms poden optar són les següents:

 • I convocatòria, per a empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats. Estarà oberta fins al 15 de març de 2023 i compta amb una ajuda de 12.000 €.
 • II convocatòria, per a empreses d'entre 3 i menys de 10 empleats. Va obrir el seu termini el passat dia 2 de setembre i estarà obert fins al 2 de setembre de 2023. Compta amb una ajuda de 6.000 €
 • III convocatòria, per a empreses d'entre 0 i menys de 3 empleats. Es podran fer les sol·licituds a partir del 20 d'octubre i compta amb una ajuda de 2.000 €.

En aquest marc, es podran adquirir solucions de digitalització per a àrees clau com a lloc web i presència bàsica en internet, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica o ciberseguretat, entre altres.

Foto de Evgeniy Surzhan en Unsplash

Digitalització *BIM en el sector de la construcció

En concret, la implantació de solucions i eines BIM que complisca amb les seues bases reguladores, https://sede.red.gob.es/convocatorias-y-ayudas?field_fecha_fin_plazo_value=1, podrà ser considerada subvencionable dins de la categoria de Solució “VI. Gestió de processos”, incloent-hi la formació, sempre que aquesta siga per a adquirir els coneixements bàsics per al seu ús inicial i posterior gestió, en els termes que estableix l'article 13.2.b. de les bases reguladores de les ajudes.

A tall d'exemple i a continuació, es detallen algunes solucions i eines BIM, que poden ser considerades subvencionables:

Entorno común de datos (EDC):

 • Descripció: és una plataforma centralitzada de col·laboració de l'empresa tant de manera interna com amb agents externs (clients/proveïdors/subcontractistes). Aquesta plataforma centralitzada en el núvol permet allotjar la documentació dels projectes, visualitzar-la, compartir-la i escometre accions de seguiment, validació de la informació. L'ús d'aquestes plataformes és clau per a una gestió centralitzada, digital i estandarditzada de projectes BIM per les empreses del sector de la construcció.
 • Necessitats: poden considerar-se subvencionables les següents despeses:
  • Plataforma: adquirir llicències de la plataforma
  • Formació: formació dels usuaris per al maneig d'aquestes eines
  • Implantació: procés en el qual s'adapten els processos de l'empresa per a treballar amb aquestes plataformes.

Software de disseny en BIM:

 • Descripció: són eines de disseny que permeten treballar sota la metodologia *BIM. Solen anar dirigides a generar geometria 3D. En funció del camp de treball, són eines orientades a edificació, obra lineal, o estructures…També hi ha eines dirigides a planificació, pressupostos, o simulacions…
 • Necessitats: poden considerar-se subvencionables les següents despeses
  • Llicències
  • Formació: formació dels usuaris per al maneig d'aquestes eines
  • Implantació: procés en el qual s'adapten els processos de l'empresa per a treballar amb aquestes plataformes.

Software de colaboración BIM:

 • Descripció: són eines de col·laboració que permeten col·laborar en entorns sota la metodologia BIM.
 • Necessitats: Poden ser subvencionables:
  • Plataforma: adquirir llicències de la plataforma, que solen estar connectades amb els entorns comuns de dades (ECD)
  • Formació: formació dels usuaris per al maneig d'aquestes eines
  • Implantació.

Eines digitals de gestió d'obra:

 • Descripció: són eines que ajuden i faciliten la gestió de les obres i que estan relacionades amb BIM, com ara drons, laser, escàner, aparells de realitat augmentada, ulleres de realitat virtual, eines de Business intelligence per a gestió i seguiment d'obres basades en models BIM, implantació d'eines de connexió de ERP amb models BIM d'obres (connexió amb inventari, comandes, subministradors…), eines de comunicació d'incidències en obra…
 • Necessitats: Poden ser subvencionables:
  • Adquisició
  • Formació: formació dels usuaris per al maneig d'aquestes eines
  • Implantació.

Eines de comercialització:

 • Descripció: són eines que permeten comercialitzar millor el producte de venda.
  • Necessitats: Poden ser subvencionables
  • Aparells o programes
  • Formació: formació dels usuaris per al maneig d'aquestes eines
  • Implantació

Com sol·licitar l'ajuda de Kit Digital

 • Registrar-se en l'àrea privada de www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic digital, que s'emplena en menys de 10 minuts.
 • Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del Programa, on es podrà triar una o diverses de les quals s'indiquen en el catàleg que es pot consultar en www.acelerapyme.es.
 • Sol·licitar l'ajuda en la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

Una vegada que per l'òrgan instructor es comprova que l'empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital i el beneficiari podrà consultar el catàleg de solucions bàsiques de digitalització i el catàleg d'agents digitalitzadors (ja són més de 9.000 en tota Espanya). Haurà de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb els quals desenvolupar les solucions de digitalització que millor s'adapten a les seues necessitats i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”.

Més informació sobre el programa Kit Digital en la pàgina web www.acelerapyme.es, el correu info@acelerapyme.gob.es i el telèfon 900 909 001.