Contractació pública BIM - Arquitectura

Guia de compra pública BIM

text guia compra

La incorporació de BIM en la contractació pública és un factor determinant per a la transformació digital del sector de la construcció, permetent millorar l'eficiència i sostenibilitat de la despesa pública, així com la col·laboració i participació de tots els agents.

La Unió Europea ha instat els seus Estats membres a la modernització i millora de la gestió dels contractes públics relacionats amb la construcció mitjançant l'ús de la tecnologia a través de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública.

La seua trasposició a la legislació espanyola es va realitzar a través de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que en l'apartat 6 de la Disposició Addicional 15a esmenta l'oportunitat de l'ús de BIM en els contractes públics d'obres, de concessió d'obres, de servicis i concursos de projectes, i en contractes mixtos que combinen elements d'estos.

Tenint això en compte, l'objectiu de la Generalitat Valenciana és gestionar de manera integral i digitalitzada els seus edificis públics. Per aquesta raó, s'aposta per la incorporació de BIM en les licitacions públiques en matèria d'edificació de la Generalitat Valenciana, de manera que s'aporten solucions innovadores que acceleren el progrés d'implementació de noves tecnologies per a millorar el rendiment de la contractació pública. 

La Guia de Compra Pública BIM té com a objecte servir de suport al personal de l'administració pública valenciana per a la gestió de contractes públics que incorporen la metodologia BIM. La Guia descriu les successives tasques que es recomana realitzar al llarg de les principals fases de la contractació pública: preparació del contracte, licitació del contracte i compliment del contracte. 

Contractació pública BIM

Contractació pública BIM

A continuació es mostren algunes de les licitacions impulsades per diferents departaments de la Generalitat Valenciana que inclouen en els seus plecs exigències en matèria de metodologia BIM. Cadascuna de les licitacions incorpora unes exigències BIM en funció del nivell de maduresa BIM de cada departament.
 
La Generalitat Valenciana té com a objectiu avançar progressivament en la implantació estandarditzada de les exigències BIM en la contractació pública en matèria d'edificació, prenent com a referència els requisits establits en el document Requeriments BIM de la GVA.