Comissió interdepartamental

Comissió interdepartamental

La constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació integrades per alts càrrecs del Consell responsables d'infraestructures i arquitectura que es configura amb el propòsit de convertir-se en un instrument transversal i d'harmonització de les estratègies de sostenibilitat i digitalització, indispensables per a promoure una arquitectura responsable.

La Comissió Interdepartamental compta amb un òrgan d'assessorament, consulta i deliberació, el Consell de participació per a la Innovació en Edificació, que es constitueix amb l'objectiu de treballar en la transferència de coneixement i articular la relació amb el sector, a fi d'aconseguir potenciar el foment de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat.

Per a aconseguir un ampli consens en les seues deliberacions, el Consell de Participació es troba integrat per diferents entitats públiques i agents socials del sector com:

 • Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA)
 • Agència Valenciana de la Innovació (AVI)
 • Institut Valencià de l'Edificació
 • Xarxa d'Instituts Tecnològics
 • Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de la Comunitat Valenciana
 • Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Mesa de l'Enginyeria Valenciana
 • Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció
 • Federació de Contractistes d'Obra Pública de la Comunitat Valenciana

DECRET 194/2022, d'11 de novembre, del Consell pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació.

Un dels primers temes abordats en el si de la comissió i del consell ha sigut l'elaboració d'una Estratègia BIM per a la Digitalització i sostenibilitat de l'edificació de la Generalitat Valenciana.

Paral·lelament, amb l'objectiu que aquesta estratègia nasca de la imprescindible col·laboració, cooperació i diàleg entre els diferents departaments de la GVA, entitats externes i agents que intervenen en tot el procés de l'edificació, tant la Comissió com el Consell, han creat els seus propis grups de treball BIM, el primer integrat per personal tècnic empleat públic de l'Administració de la Generalitat i el segon, per experts externs.

CALENDARI DE LA COMISSIÓ I DEL CONSELL 

 • 19/12/2022.- Constitució de la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació
 • 21/12/2022.- Constitució del Consell de Participació i Deliberació per a la Innovació en Edificació
 • 20/02/2023.- 1ª Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Innovació en Edificació
 • 20/02/2023.- 1ª Reunió del Consell de Participació i Deliberació per a la Innovació en Edificació
 • 07/03/2023.- 1ª Reunió del Grup de Treball BIM de la Comissió Interdepartamental
 • 08/03/2023.- 1ª Reunió del Grup de Treball BIM del Consell de Participació
 • 31/03/2023.- El ple del Consell és informat sobre l'Estratègia BIM per a la Digitalització i sostenibilitat de l'edificació de la Generalitat Valenciana