Ajuda per a l'emplenament telemàtic

Ajuda per a l'emplenament telemàtic

Una vegada heu seleccionat el concepte corresponent a la taxa que voleu obtenir, s'obrirà un formulari per a emplenar les dades. A partir d'ací els passos hauran de ser els següents:
1. Haureu d'emplenar les dades del tipus de concepte sol·licitades en el formulari i prémer Calcular taxa. Quan haureu obtingut la taxa, premeu Continuar i apareixerà un formulari per a omplir amb les dades personals del sol·licitant.
 
2. Una vegada emplenats els camps de forma correcta premeu Generar model, per a obtenir un pdf amb les dades que hem emplenat, en prémer el botó Acceptar, es mostrarà una pantalla amb una sèrie de dades (número de document, NIF/CIF, codi territorial i import). És convenient anotar-les o imprimir-les, ja que poden ser necessàries per a posteriors consultes.
 
3. Torneu a prémer Acceptar i es tornarà a generar el model pdf final i definitiu, amb les dades ja introduïdes de forma invariable.
 
4. En aquest formulari apareix el codi de barres (que facilitarà la captació de les dades i el pagament per caixer automàtic en aquelles entitats financeres que tinguen habilitat aquest mitjà de pagament) i el núvol de punts (que assegurarà la integritat de les dades).
 
5. Aquest pdf ja es pot imprimir amb el botó Imprimir per a obtenir les còpies necessàries situat en la part superior esquerra del document. Aquesta opció us generarà les distintes còpies necessàries segons el model.
 
6. Una vegada imprés el model, ja el podeu firmar i portar a una oficina per a efectuar-ne el pagament.
 
7. Finalitzat el tràmit en l'oficina bancària, el document amb la validació bancària ja es pot presentar per a la realització de la corresponent tramitació.
 
 
NOTA IMPORTANT
 
Les dades impreses en les declaracions-liquidacions per mitjà de la utilització del sistema d'ajuda prevaldran sobre les alteracions o correccions manuals que puguen produir-se sobre aquestes, per la qual cosa aquestes correccions no tindran efecte davant de l'administració tributària.
 
Si després d'haver emplenat un model mitjançant l'aplicació d'Internet SARA, descobriu algun error en els camps emplenats, haureu de repetir el procés, ja que les dades no són modificables una vegada gravades.