novetats

Ves enrere El passat 3 d'octubre es va adjudicar l'obra de construcció de l'edifici Pilot de promoció pública i innovadora de Castelló a l'empresa constructora BECSA, S. A

El passat 3 d'octubre es va adjudicar l'obra de construcció de l'edifici Pilot de promoció pública i innovadora de Castelló a l'empresa constructora BECSA, S. A


La proposta estableix uns criteris dins del marc físic, històric i social, partint d'un edifici existent en la Avd. Caputxins, 32, on s'estableixen diferents relacions amb el barri, dins de la comunitat i entre les unitats residencials.

Es fomenten els espais col·lectius, la flexibilitat en les unitats de convivència per a la seua adaptació a les diferents situacions i necessitats, i s'incorporen tots els mecanismes possibles per a minimitzar l'impacte ambiental, afavorint una cultura del col·lectiu més sostenible i social.


Economia circular

Han prevalgut els següents criteris per a l'elecció de materials, obtenint els següents resultats:

  • Recuperació d'elements existents en l'edifici per a la seua reubicació o reutilització amb transformacions lleugeres.
  • Elecció de materials amb baixa petjada de carboni en tot el seu cicle de vida útil.
  • Materials amb facilitat de recuperació per les seues característiques constructives en sec.

Gestió de residus

Es preveu la recuperació d'aigües grises per a la seua reutilització o abocament en la xarxa de pluvials municipal. També es recupera l'aigua de pluvials, reduint les sobrecàrregues sobre la xarxa municipal en cas de pluges.

Mesures per a la reducció del consum energètic

S'ha disposat una bateria de mesures passives i actives per a la millor gestió de l'ambient interior de l'edifici amb el mínim requeriment d'energia i aigua potable. Els objectius i estratègies han sigut els següents:

  • Capacitat de control de temperatura i humitat mitjançant elements naturals, com la ventilació natural croada, la retenció de la calor i el control solar.
  • Reducció del consum d'aigua mitjançant instal·lació de mesures passives de reducció de cabals i sistemes actius per a evitar el desaprofitament d'aigua (Smart Water).
  • Instal·lacions tèrmiques mitjançant sistemes d'alta eficiència complementaris (aerotermia i pèl·lets), que permeten satisfer la demanda amb el menor consum possible.
  • Camp solar en la coberta de l'edifici que permet que l'edifici aconseguisca la consideració de consum quasi nul d'energia no renovable.

Reducció del consum energètic

Per a la reducció dels consums d'energia de l'edifici s'han plantejat les següents estratègies:

  • Millora de l'envolupant: a més de disposar solucions per a l'envolupant amb un alt nivell d'aïllament i l'eliminació de possibles ponts tèrmics, s'instal·len fusteries i envidraments amb transmitàncies molt reduïdes.
  • Estudi de l'espai central cobert com a regulador bioclimàtic: l'hivernacle que tanca el pati i part de la façana posterior proporciona un espai protegit que evita el contacte de l'envolupant dels habitatges amb l'aire exterior, proporcionant un espai amb diverses capacitats de regulació de l'ambient interior. Aquest espai, a més, proporciona una millor capacitat de ventilació creuada dels habitatges.
  • Eficiència de les instal·lacions tèrmiques i generació d'energia.

Construcció i fabricació 4.0

Tal com s'ha indicat en l'apartat de cicle de vida, s'opta per sistemes prefabricats de tall i/o col·locació en obra, des de l'estructura de fusta o metàl·lica caragolada, particions en sec, … fins a acabats exteriors de policarbonat. Aquests sistemes permeten reduir notablement els temps d'obra (entre 30 i 40%), els sorolls i molèsties sobre l'entorn i els residus generats en obra.

Sistemes de gestió i de monitoratge

El criteri per a l'automatització és gestionar i monitorar el funcionament de les instal·lacions i espais comuns, proporcionant un ambient saludable i amb el major grau de confort que aporten les mesures passives. Els espais privats seran gestionats pels propis usuaris, que deuran re-aprendre a utilitzar els senzills mecanismes bioclimàtics que proporciona l'edifici. Les dades individualitzades dels consums (electricitat, aigua freda, aigua calenta) fomentaran l'ús de les mesures passives enfront de l'abús de les instal·lacions.


Link Plataforma de Contractació.