Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge (IEEV.CV)

Informe d'Avaluació de l'Edifici d'ús residencial d'Habitatge (IEEV.CV)

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serves Socials, Igualtat i Habitatge posa a disposició del personal tècnic competent per elaborar els informes d'avaluació d'edificis l'eina informàtica IEEV.CV, així com el document «Procediment per a l'elaboració de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici. Comunitat Valenciana», accessibles de forma gratuïta a través de la pàgina web. 

S'habilita la nova aplicació informàtica online d'elaboració, registre i gestió d'IEEV. CV. 

(IMPORTANT: A partir de l'1 d'agost de 2023 únicament es podran redactar i registrar IEEV. CV amb l' aplicació GESIEE).

 

APLICACIÓ GESIEE

Accés a l' aplicació a través del següent enllaç: gesiee.gva.es

Descarrega la Guia d'Inspecció i Manual de l'aplicació GESIEE en el següent enllaç (Dcoument Reconegut DRD 08/23)

Descarrega la plantilla per a la comunicació de risc imminent en format word o pdf

Per a incidències informàtiques pot contactar amb SAU DEP. a través del telèfon 963 866 010 o a través del correu saudep@gva.es

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE MIGRACIÓ D'EXPEDIENTS D'ICENET A GESIEE.

Aprofitant l'entrada en funcionament i el procés de migració del conjunt d'informes a la nova aplicació ha sigut necessari una regularització d'expedients, requerint-se de manera massiva l'esmena únicament a aquells IEEV.CV pendents de validació perquè presenten deficiències i camps incomplets. Així doncs, aquells IEEV.CV que estaven validats correctament s'han migrat sense problemes i sense necessitat de nous requeriments al personal tècnic redactor.

Respecte a la petició de noves dades addicionals a les objeccions que es van sol·licitar en el seu moment, s'està implementant el bloqueig d'aquesta exigència en l'aplicació per als expedients objecte de migració que tinguen objeccions pendents d'esmenar, la qual estarà disponible a partir del dia 19 de setembre. Per tant, a partir d'aqueix moment el personal tècnic redactor haurà d'accedir a GESIEE per a esmenar únicament les deficiències que es van requerir en l'anterior aplicació i que ha rebut en la corresponent notificació, sense necessitat d'emplenar més dades dels estrictament necessaris, perquè d'aquesta manera l'informe tinga validesa.

 

S'ha habilitat la següent adreça de correu electrònic per a consultes o incidències relacionades amb l' elaboració de l' encàrrec de l' IEEV.CV: incidencia_iee@gva.es, o bé pot utilitzar el sobre situat en la capçalera de l'aplicació per a crear una consulta.