Visualització de contingut web

Ayudas implantación del IEEV.CV 2021

Visualització de contingut web

Preguntes freqüents

Sol·licitud

Qui pot presentar la sol·licitud d'ajudes?
 
Qualsevol persona amb l'autorització de la comunitat de propietaris
 
Es pot presentar la sol·licitud d'ajudes per a qualsevol IEEV.CV realitzat?
 
 Només per a aquells informes registrats en el Registre autonòmic, amb posterioritat a la data que establisca la convocatòria corresponent

Pressupost

Que pressupost es presenta?
 
No cal presentar el pressupost, sinó la factura d'honoraris del tècnic que ha realitzat l'informe així com l'abonament mitjançant transferència bancària al compte d'aquest

Més preguntes

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en: ajudesrehabilitacio@gva.es

Tràmit

 Que documentació cal presentar?
 
L'establida en les bases. Acta de la comunitat de propietaris.
La factura i document bancari referent als honoraris percebuts pel tècnic/al fet que ha realitzat i registrat el IEEV.CV