Visualització de contingut web

Ayudas implantación del IEEV.CV 2021

 

                         

                                                                                                           

                                    

ORDRE 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV). [2021/4296]

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV). 

 

 

AVIS

AJORNAMENT DE LA DATA DE LA PUBLICACIÓ EN LA WEB DEL LLISTAT D'OBJECCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REALITZACIÓ DE L´ IEEV.CV, INDICANT AQUELLES QUE ESTAN COMPLETES, INCOMPLETES I LES NO ADMESES A TRÀMIT (València, 30 de juliol de 2021)

A conseqüència de les limitacions funcionals d'aquesta Administració, la coincidència temporal de les convocatòries d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges en les seues diferents modalitats, i la gran resposta que hi ha hagut en nombre de peticions a totes elles, resulta materialment impossible procedir a la publicació del llistat de peticions en el termini estipulat pel que, conforme a l'indicat en la Base Reguladora Sisena. 4 de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril,, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es comunica que la data de publicació es retarda fins al dimecres 15 de setembre de 2021.

 

Vídeo promoció de l'ajuda

Butlletí difusió de l'ajuda

Descarga de la presentació

Vídeo presentació de l'ajuda (Nota: Hi ha modificacions posteriors, vegeu la Resolució de la publicació)

 

  • Llistat d'inconvenients sol·licituds d'ajudes a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici IEEV.CV 2021.  (València, 15/09/2021)

Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló

Llistat de sol·licituds de la província de València

El termini màxim per a la correcció d'esmenes conclou el dia 29 de setembre de 2021, inclusivament

Visualització de contingut web

Preguntes freqüents

Sol·licitud

Qui pot presentar la sol·licitud d'ajudes?
 
Qualsevol persona amb l'autorització de la comunitat de propietaris
 
Es pot presentar la sol·licitud d'ajudes per a qualsevol IEEV.CV realitzat?
 
 Només per a aquells informes registrats en el Registre autonòmic, amb posterioritat a la data que establisca la convocatòria corresponent

Pressupost

Que pressupost es presenta?
 
No cal presentar el pressupost, sinó la factura d'honoraris del tècnic que ha realitzat l'informe així com l'abonament mitjançant transferència bancària al compte d'aquest

Més preguntes

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en: ajudesrehabilitacio@gva.es

Tràmit

 Que documentació cal presentar?
 
L'establida en les bases. Acta de la comunitat de propietaris.
La factura i document bancari referent als honoraris percebuts pel tècnic/al fet que ha realitzat i registrat el IEEV.CV