Ajudes convocatòria 2018

Ves enrere Ajudes Rehabilitació interior d'habitatges en edificació col·lectiva

Ajudes Rehabilitació interior d'habitatges en edificació col·lectiva

Bases

ORDRE 6/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'habitatges ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i del'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes de rehabilitació d'habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, dins del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Resolució

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2019, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 6/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a les ajudes de rehabilitació d'habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva i convocades mitjançant la Resolució de 5 de juliol de 2018 en el marc del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva

 

Mes informació

ajudesrehabilitacio@gva.es