Ajudes Accesibilitat

Ajudes Accesibilitat

 

 

 


ORDRE 6/2021, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022- 2025

 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025. (DOGV 14/09/2022)

 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025. (DOGV de 30/09/2022)

 

 

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025

 

Extracte de la Resolució de 28 de setembre de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la millora de l’accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.

 

Vídeo presentació de l'ajuda (04/07/2022)

 

 

ALTA REGISTRE AGENTS, GESTORES I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22860

 

LLISTAT AGENTS, GESTORES I GESTORS DE LA REHABILITACIÓ

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=62108&SF_SIS_ICP=1&ssl_redireccionado=true&idsesion=1665141934546

CONSULTA DE CATEGORIA CADASTRAL I RENDA MITJANA PER UNITAT DE CONSUM SEGONS SECCIÓ CENSAL

https://sforms.gva.es/sformssistemaexplotacion/servletObtenerXMLns/ObtenerXMLorig?formulario=63184&SF_SIS_ICP=2&ssl_redireccionado=true

 

 

 

Tramitació

Tramitació

TRÀMIT SOL·LICITUD AJUDA

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22628

 

 

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT      

 https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22874  

 

 

Preguntes freqüents