Accés municipal al Registre IEEV.CV

Accés municipal al Registre IEEV.CV

IMPORTANT:
- La inscripció s'ha de realitzar amb el certificat personal de l'operador.
- NO cal registrar-se de nou per accedir a la nova aplicació GESIEE.
- A partir de l'1 d'agost de 2023 únicament es podran redactar i registrar IEEV.CV amb l'aplicació GESIEE.

-  A partir del 19 de setembre estarà finalitzat el procés de migració d'informes de ICENET a GESIEE, estant disponibles tots els expedients en la nova aplicació i podent realitzar les comunicacions al centre directiu gestor del Registre des dels tramites habilitats en GESIEE
 

APLICACIÓ GESIEE

Accés a l' aplicació a través del següent enllaç: gesiee.gva.es

 

APLICACIÓ ICENET