Novetats

« Ves enrere

Inspecció telemàtica en la tramitació d'ajudes a la rehabilitació

Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Inspecció telemàtica en la tramitació d'ajudes a la rehabilitació

Criteris d'actuació a aplicar durant la vigència de l'estat d'alarma davant la COVID-19 en la tramitació d'expedients d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i edificis.

 

 

En la tramitació dels expedients d'ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatges, davant la dificultat a causa de l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària de la COVID-19 de realitzar inspeccions d'obra que asseguren la constatació de la correspondència de les actuacions realment executades amb les projectades o declarades, s'estableixen criteris d'actuació a aplicar per a la tramitació de la qualificació definitiva. Excepcionalment, es comprovarà si les actuacions subvencionades s'han executat correctament, d'acord amb el declarat o projectat, mitjançant reportatge fotogràfic remés pel sol·licitant sense necessitat de comprovació sobre el terreny per part dels serveis tècnics habilitats. L'abonament de les ajudes no impedirà que, una vegada alçat l'estat d'alarma, s'exercisquen inspeccions per a comprovar la veracitat i correcció de les actuacions subvencionades. La constatació posterior de falsedat o inducció a error de la documentació aportada a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida, a la devolució de les quanties atorgades amb interessos i a les sancions administratives corresponents. Més informació en la instrucció, que es pot descarregar ací: