T'interessa

Organismes

Novetats

Rehabilitació i Innovació en arquitectura

Ves enrere PER QUÈ HEM DE COMENÇAR A UTILITZAR BIM?

PER QUÈ HEM DE COMENÇAR A UTILITZAR BIM?

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN LA CONSTRUCCIÓ

Vivim en un món digital, global i hiperconectat, caracteritzat pel canvi social i tecnològic continu i accelerat, que està transformat digitalment també l'àmbit de la construcció. 

La transformació digital està hui dia present en major o menor mesura en totes les indústries i sectors productius. Aquesta transformació impacta a dos nivells: la innovació en els models de negoci, creant nous productes i serveis habilitats per la digitalització, i una millora dels processos operatius, augmentant l'eficiència i els resultats gràcies a la tecnologia. 

En la indústria de l'arquitectura, enginyeria i construcció, també s'estan produint algun canvis de model de negoci, derivats de la implantació de BIM i les tecnologies relacionades que s'enfoquen principalment a la millora de l'operació. 

L'Agenda Estratègica Europea de l+D+I del sector construcció elaborada per la ECTP (European *Construction Technological Platform ) estableix 4 objectius per a 2030, sent la transformació dlgltal un d'ells. 
Dins d'aquest objectiu s'identifiquen 4 àrees prioritàries:

• Operació i manteniment intel·ligent d'edificis i infraestructures.
• BIM i Digital Twins per a la integració de la cadena de valor, amb especial focus en Pimes - Privacitat i seguretat de les dades i documentació.
• Millor integració de l'entorn construït amb l'espai urbà i la mobilitat.

L'evolució cap a una construcció sostenible i eficient és fonamental, ja que aquest sector és actualment un dels quals més residus produeix i menys materials recicla. A això li sumem que la majoria de l'obra existent és antiga i poc eficient des del punt de vista energètic, la qual cosa es tradueix en un elevat consum. 

Davant aquests reptes, la transformació digital és un requisit indispensable per a la seua consecució gràcies al potencial que ens ofereixen les noves tecnologies i les seues sinergies amb la metodologia Building lntelligent Model (BIM), el nou fil conductor de la cadena de valor del sector on estaran connectats tots els elements i agents intervinents en un projecte.

L'aplicació de tota aquesta tecnologia impulsarà decididament la eficiència del sector, millorant tant la seua productivitat per a fer més amb menys, un aspecte clau per a afrontar la creixent necessitat d'accés a l'habitatge i infraestructures, com la seua sostenibilitat, facilitant la reducció de la despesa energètica, un major reaprofitament dels materials i minimitzant els desaprofitaments. De fet, s'estima que, per a 2025, la digitalització a gran escala conduirà a un estalvi de costos anual del 13% al 21% en les fases de disseny, enginyeria i construcció i 10% al 17% en la fase d'operacions. 

Algunes de les tecnologies principals que poden ajudar a la transformació del sector i augmentar la seua eficiència i productivitat podrien ser: 

• La implantació de la metodologia BIM, avançant en la implantació de totes les seues dimensions. fins a arribar a la BIM 7D, enfocada en la gestió posterior de les edificacions, o fins i tot nivells superiors enfocats en l'eficiència de les operacions per a aportar valor afegit al manteniment de les edificacions i instal·lacions.
• Eines de col·laboració digital i mobilitat que ajuden a superar els problemes en la relació entre els diferents actors dels projectes, interns i externs.

Alguns dels principals reptes que ja hem esmentat tenen a veure amb aspectes com la fragmentació i dispersió dels equips, la participació de múltiples subcontractes i proveïdors, l'escassa capacitació digital dels professionals o la falta d'estandardització en el sector. Algunes iniciatives. com la implantació de la metodologia BIM, tracta d'esmenar algunes d'aquestes barreres, però en la majoria dels aspectes encara queda molta faena per fer. 

Listado documentos