La Generalitat concedeix més d'un milió i mig d'euros d'ajudes d'adquisició d'habitatges als municipis de Gandia i la Pobla de Vallbona

23/11/2021

- L'Ajuntament de Gandia rebrà 1.129.356,71 euros i el de la Pobla de Vallbona, 497.960 euros mitjançant el Pla Adha
- La Conselleria d'Habitatge subvenciona un màxim del 100 % del cost de les adquisicions per a l'ampliació dels parcs públics d'habitatge municipalsLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha concedit les primeres subvencions, que ascendeixen a més d'un milió i mig d'euros, del Pla Adha per a l'adquisició d'habitatges i edificis, amb l'objectiu d'ampliar els patrimonis públics d'habitatge municipals. Els municipis de Gandia i la Pobla de Vallbona, amb 1.129.356,71 i 497.960 euros, respectivament, són les primeres entitats locals que rebran aquesta classe d'ajudes.

En una primera resolució del 29 d'octubre, es va proposar la concessió de subvenció a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona per un import total de 497.960 euros, corresponent a dues sol·licituds per a l'adquisició de 8 habitatges (despeses incloses), 3 habitatges per 159.000 euros i 5 habitatges més per 338.960 euros. Posteriorment, en data 8 de novembre, s'ha concedit a l'Ajuntament de Gandia una subvenció d'1.129.356,71 euros, corresponent a la sol·licitud per a l'adquisició de 14 habitatges.

Les adquisicions es poden fer per les entitats locals, tant mitjançant el procediment de tanteig i retracte (en el cas que hagen subscrit el conveni de cessió dels drets d'adquisició esmentats preferent amb la Generalitat), com per adquisició directa per raons d'emergència residencial.

Els habitatges subvencionats seran destinats a finalitats socials, en règim de cessió d'ús o de lloguer públic, i s'adjudicaran a persones físiques en situació de vulnerabilitat que estiguen inscrites en els registres de demandants d'habitatge autonòmic i/o municipal. També es podran destinar per a fixar residents en municipis xicotets o en risc de despoblament.

Les despeses subvencionables es corresponen amb el preu d'adquisició dels habitatges i els seus annexos, si és el cas, o edificis d'habitatges; la contractació de serveis de taxació, assessoria, mediació i gestoria immobiliària; l'Impost sobre el Valor Afegit, l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats o l'Impost sobre les Transmissions Patrimonials, i les despeses notarials i registrals. La convocatòria preveu, així mateix, la subvenció d'adquisicions formalitzades des de l'1 de gener de 2021.

En cas d'habitatges individualitzats i els seus annexos, la quantia màxima de la subvenció serà el 100 % del preu d'adquisició de l'habitatge i els seus annexos, amb els límits de preu màxim per habitatge establits per als habitatges protegits de règim general.

En el cas d'edificis complets, l'import que se subvencionarà serà d'un màxim de mil euros per metre quadrat (1.000 €/m²), construïts segons consten en el cadastre, i arriba a un màxim d'un milió d'euros (1.000.000 d'euros).

Pel que fa a altres despeses associades a l'adquisició, l'import màxim subvencionable arriba a un 3 % del valor d'adquisició de l'immoble i amb un import màxim de vint mil euros (20.000 euros). Quant a les despeses pròpies de l'adquisició (impostos, despeses notarials i registrals), l'import és d'un màxim de l'1,5 % del valor d'adquisició de l'immoble (impostos exclosos) i amb un import màxim de quinze mil euros (15.000 euros).

El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria d'enguany, dotada amb 10 milions d'euros, va concloure el 10 de novembre i, per a determinar-ne la prioritat, l'únic criteri objectiu ha sigut el del moment de presentació d'aquestes sol·licituds. La resolució de les ajudes ha eixit publicada aquest dimarts en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.