La Conselleria d'Habitatge licita les obres de conclusió de la plaça de l'Arbre de València

11/10/2021

- El pressupost ascendeix a més d'un milió d'euros
- El termini de presentació d'ofertes conclou el 5 de novembreLa Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha licitat les obres de conclusió d'un edifici de huit habitatges protegits situat a la plaça de l'Arbre, 2, de València, amb un pressupost d'1.129.862 euros (IVA inclòs).

L'agost de 2010, l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA), hui EVha, va començar les obres de rehabilitació d'aquest edifici. En tractar-se d'un immoble protegit, i tenint en compte que comptava amb deficiències constructives greus, el projecte preveia el buidatge interior de l'edifici, la consolidació de les façanes i la construcció de huit pisos de nova planta. Després de la demolició de l'interior i l'estabilització de les façanes, en 2011 l'obra va quedar paralitzada i es va resoldre el contracte amb l'empresa adjudicatària.

En 2017 el Consell va incloure aquesta actuació dins del pla de reactivació de promocions d'edificació que van ser paralitzades i en 2019, després d'una nova licitació de les obres pendents, es va dur a terme la conclusió de les tasques d'excavació arqueològica, la construcció de la nova fonamentació i l'estructura de l'edifici fins al nivell del forjat de la planta segona, moment en què les obres es van tornar a paralitzar.

Ara, després d'un nou projecte, es liciten les obres pendents d'executar, que suposen el 76 % del total de la promoció, formada per huit habitatges, trasters i dos locals comercials.

El termini per a la presentació d'ofertes conclou el pròxim 5 de novembre, a les 14.00 hores. Poden obtindre informació de la licitació en la web consulteu ací, en 'Perfil del contractant', o en la plataforma de contractació estatal.