El Consell aprova un conveni amb l'Ajuntament de Burjassot per a crear una oficina Xaloc de finestreta única d'habitatge

10/09/2021

- La Generalitat destina 69.439 euros al conveni


El Consell ha autoritzat un conveni entre la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de Burjassot per al desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en la creació d'una oficina per a la futura xarxa d'oficines d'habitatge Xaloc, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana de la Comunitat Valenciana.

Dins del Pla Hàbitat 20-30 de la Vicepresidència Segona es considera necessari revisar el model de governança en el territori valencià per a fomentar, des de l'administració autonòmica, la conformació i reforç d'una xarxa de suport a les entitats locals.

En aquest context, es planteja la creació de la Xarxa d'Administracions Locals i Comarcals d'Habitatge (Xaloc) com a organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana.

La posada en marxa d'aquest conveni amb l'Ajuntament de Burjassot suposarà una inversió de 69.439 euros per part de la Vicepresidència Segona per als exercicis 2021 i 2022.

El conveni estableix les activitats que s'encomanen a l'Ajuntament i que s'organitzen en cinc unitats de servei: unitat de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; unitat de gestió de l'hàbitat; unitat de protecció de la tinença de l'habitatge; i unitat d'Observatori Local de l'Habitatge.

El consistori es compromet a tindre una oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris d'atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives que es realitzen.

També haurà de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives que es realitzen i de tota una altra actuació susceptible de ser comptabilitzada.

Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i implementació del programa Xaloc i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament. En finalitzar el conveni, es presentarà una memòria detallada amb els serveis prestats.

Per part seua, la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en l'oficina que integra el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació amb el consistori.

El conveni entrarà en vigor a partir de la seua signatura i tindrà una vigència de dotze mesos.