Martínez Dalmau i Joan Ribó signen el conveni de col·laboració per a cedir el dret del tanteig a l'Ajuntament de València

09/09/2021
Martínez Dalmau i Joan Ribó signen el conveni de col·laboració per a cedir el dret del tanteig a l"Ajuntament de València

- El vicepresident i conseller d'Habitatge i l'alcalde de la ciutat destaquen la importància d'aquest conveni
- Els habitatges adquirits es qualificaran de protecció oficial amb caràcter permanent i s'incorporaran al parc públic municipalEl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i l'alcalde de València, Joan Ribó, han signat un conveni de col·laboració per a la cessió per part de la Generalitat dels drets de tanteig i retracte dels habitatges de propietat seua ubicats en aquest municipi. Uns habitatges que posteriorment es destinaran a lloguer social a les famílies amb més necessitat habitacional.

Martínez Dalmau ha comentat que aquest ha sigut el seu últim acte institucional com a vicepresident segon del Consell i ha mostrat la seua satisfacció per la signatura d'aquest conveni perquè "permet que València puga adquirir cases que podrien anar a parar a fons voltor i que ara ajudaran a pal·liar les necessitats habitacionals de la ciutat".

Per tant, amb aquesta acció "es mostra de nou la voluntat 'municipadora' de la Generalitat perquè confiem en els ajuntaments i en el fet que les polítiques d'habitatge estiguen tan pròximes a la gent com siga possible".

Per la seua banda, l'alcalde de València ha agraït "el bon treball i la bona connexió que hi ha hagut sempre" entre el vicepresident i l'Ajuntament, en especial amb el tema de l'habitatge perquè "hi ha moltes persones que volen tindre una casa però no la poden tindre".

Pel que fa al conveni, ha assegurat que és "una eina fonamental per a poder avançar en el dret a l'habitatge i tindre uns mitjans que ens permeten ajudar les persones, els joves, per a poder anar fent el que voldríem tan ràpidament com es puga". Per tant, "és una eina més per a avançar en aquesta direcció".

En l'acte de la signatura del conveni també han estat presents el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, la directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, Adoración Guamán, i la regidora d'Habitatge i Benestar Social, Isabel Lozano.

La Vicepresidència Segona, a través de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, continua ampliant la xarxa de municipis que han subscrit el conveni per a la cessió dels drets de tanteig i retracte. Fins a l'actualitat, al voltant d'una trentena d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana han signat el conveni, sis més es troben en fase de tramitació i 24 més han expressat el seu interés.

Model de descentralització

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana aposta per un model avançat de descentralització en les polítiques d'habitatge, aspecte que tracta d'incentivar que els municipis i altres ens locals participen activament d'aquestes polítiques.

En aquesta línia, el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, preveu diverses eines per a ampliar el patrimoni públic d'habitatges d'aquells municipis que així ho desitgen. Amb això, es persegueix l'ampliació del parc públic i una major proximitat i eficàcia en els serveis que es presten en matèria d'habitatge.

Amb l'objectiu d'aconseguir un parc públic d'habitatge sòlid i estable en els municipis, la Generalitat facilita l'adquisició d'habitatge per part dels ajuntaments, i cedeix els drets de tanteig i retracte de titularitat autonòmica, ja que considera que és el mitjà idoni per a consolidar el patrimoni públic d'habitatges, atés que aquests immobles, en la majoria de casos, estan en condicions de ser posats a disposició de la ciutadania amb caràcter immediat.

D'altra banda, l'adquisició d'habitatge per part de l'Ajuntament de València possibilita que aquest gestione tant les qüestions relatives a la seua habitabilitat com la seua adjudicació.

Amb això s'agilitzen les tramitacions, s'evita que els interessats hagen de donar-se d'alta com a sol·licitants d'habitatge en diferents administracions així com els incòmodes desplaçaments fora del seu municipi.

A més, com que són els serveis socials municipals els encarregats de realitzar els informes de les famílies que necessiten un habitatge de manera urgent a causa d'una situació de risc d'exclusió social o de desdonament del seu habitatge habitual, els ajuntaments poden actuar de manera directa oferint una alternativa immediata a aquestes persones.

Cal destacar que els habitatges adquirits es qualificaran de protecció oficial amb caràcter permanent i s'incorporaran al parc públic municipal. Es destinaran a habitatge habitual de famílies, persones o col·lectius amb escassos recursos socials o en situació de vulnerabilitat inscrits en el Registre de demandants de lloguer de l'Ajuntament de València.

Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys i es podrà prorrogar fins a un màxim de quatre anys més. Una comissió mixta en supervisarà i controlarà el compliment.

Arxius relacionats