La Conselleria d'Habitatge adjudica les obres per a l'inici de la regeneració urbana del grup d'habitatge públic Miguel Hernández d'Alacant

09/06/2021
La Conselleria d"Habitatge adjudica les obres per a l"inici de la regeneració urbana del grup d"habitatge públic Miguel Hernández d"Alacant

- La primera fase afecta un edifici de 20 habitatges de la plaça Yolanda Escrich
- Martínez Dalmau assegura que "s'estan complint els terminis d'unes obres fonamentals per a un barri abandonat durant dècades"La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat les obres de rehabilitació integral de l'edifici de 20 habitatges de la plaça Yolanda Escrich, 5 i 6 d'Alacant.

Aquesta actuació és la primera fase de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) prevista en el grup d'habitatge públic Miguel Hernández.

Les obres s'han adjudicat, per un import de 2.275.477 euros (IVA inclòs), a l'empresa Ecisa, Cia General de Construcciones SA.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha mostrat la seua satisfacció perquè "s'estan complint els terminis d'unes obres que són fonamentals per a un barri que durant molts anys, durant dècades, va estar abandonat i que suposaran una regeneració que redundarà directament en el benestar dels seus i les seues residents".

S'estima que el cost total de l'actuació serà d'uns 3,4 milions d'euros. En aquests s'integren les obres de rehabilitació de l'edifici, de reurbanització, el cost de l'equip tècnic de gestió, així com els reallotjaments temporals de les persones usuàries dels habitatges.

Les obres previstes en aquesta primera fase se centraran en la millora de les prestacions de l'edificació des del punt de vista estructural i funcional, instal·lacions comunes, condicions ambientals i d'imatge urbana, accessibilitat, envolupant tèrmica i estanquitat dels edificis.

Per a dur a terme aquests treballs és necessari escometre una sèrie d'actuacions que fan incompatible la seua execució amb la permanència de les persones residents dels habitatges de la plaça Yolanda Escrich, 5 i 6.

Per això s'ha establit un programa de reallotjament per a les persones ocupants dels 20 habitatges en altres immobles del parc públic a Alacant durant el temps que dure la intervenció. Es té previst que les primeres mudances de les persones residents s'inicien pròximament.

L'any passat el vicepresident Martínez Dalmau es va traslladar al barri per a presentar al veïnat el pla d'acció amb les actuacions dissenyades per al barri. La primera d'aquestes són les obres de la fase I de l'ARRU, que posteriorment s'ampliaran a la resta del grup.

Precisament, EVha té previst licitar d'ací a poc temps l'encàrrec de la redacció del projecte del que seria la segona fase de l'actuació, consistent en la rehabilitació integral dels edificis situats a la plaça Yolanda Escrich Forníes, núm. 2. 3. 4. 7 i 8, que aconseguiria un total de 40 habitatges i tindria un pressupost aproximat de 5.400.000 euros (IVA inclòs).

Intervenció social i millora de convivència

D'altra banda, Martínez Dalmau també ha recordat les mesures d'intervenció social que la Conselleria té previstes per a millorar els barris d'habitatge públic que la Generalitat gestiona, entre els quals es troba Miguel Hernández.

D'ací a poc temps es posarà en marxa un servei de mediació comunitària i administració, la funció del qual serà aconseguir la cohesió social del barri a través d'un ampli acompanyament a les comunitats veïnals. L'objectiu és que aconseguisquen un nivell d'acte organització que els permeta gestionar i resoldre els seus conflictes i aconseguir una sostenibilitat social i econòmica.

Tot això forma part d'una estratègia de regeneració urbana en els grups d'habitatge de la Generalitat, la finalitat del qual és desenvolupar una actuació integral en entorns en els quals es registren situacions d'exclusió social o factors de risc associats.

Arxius relacionats