La Conselleria d'Habitatge participa en la creació de l'Observatori Municipal de l'Habitatge d'Alcoi

16/10/2020

- Els directors generals d'Emergència Social i d'EVHA assisteixen a la constitució d'aquest organisme


Representants de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica han participat en la sessió de constitució de l'Observatori Municipal de l'Habitatge (OMHA) d'Alcoi. L'objectiu d'aquest organisme és analitzar les necessitats de la ciutat en matèria d'habitatge i dissenyar les polítiques necessàries que donen resposta a aquestes, tot això en un entorn de participació i transferència d'informació.

Per part de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica formen part d'aquest observatori la directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris; el director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), Alberto Aznar, i l'arquitecta de l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVH), Mar Alonso.

El Ple de l'OMHA està constituït per representants municipals de les associacions veïnals d'Alcoi; la Conselleria d'Habitatge; Càritas; Creu Roja; el Col·legi d'Advocats; el Col·legi d'Arquitectes; l'Associació d'Empreses de la Construcció; el Servei de Mediació i Intervenció Socioeducativa; Serveis Socials; departaments d'Habitatge, Urbanisme i Arquitectura; la Policia Local; la Policia Nacional, així com un representant de cada un dels partits polítics amb representació municipal.

Entre les tasques d'aquest nou ens estan: avaluar els efectes de les mesures municipals introduïdes en matèria d'habitatge a fi de permetre un control de l'aplicació i proposar correccions i millores, elaborar indicadors que permeten un diagnòstic de les polítiques aplicades i planificar línies d'actuació.

Una altra de les competències que tindrà serà l'elaboració d'estudis relacionats amb els preus de l'habitatge i l'evolució d'aquests, l'oferta i la demanda; sobre la pèrdua de l'habitatge per desdonament o execució hipotecària; estudis específics a fi d'identificar la problemàtica de l'envelliment, i els espais de possible exclusió social. De la mateixa manera, també vetlarà per l'estat i la suficiència del parc públic d'habitatges de la ciutat i proposarà mesures per a garantir-ne la idoneïtat i la inserció social.

Arxius relacionats