Notícies

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives Estatut Bàsic de l'Empleat Públic Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: PDF...

Novetats legislatives

Carreteres i Obres Públiques ; Transports i Logística

Actualització: Activitat parlamentària: VIII Legislatura

Iniciatives presentades en les Corts Valencianes en novembre i desembre de 2014