Notícies

Novetats Legislatives

Sòl STC 244/2015, de 30 de novembre. Articles 12 i 25 del TR Llei de Sòl de 2008. Mètode de capitalització de rendes per a la valoració del sòl rural PDF (BOE-A-2016-293 - 13 págs.) HTML

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives Urbanisme Informació pública relativa al projecte d'acord del Consell pel qual es deroga el PEPRI del Cabanyal-El Canyamelar i s'aproven les normes urbanístiques transitòries...

Actualizació: Activitat Parlamentària: IX Legislatura

Iniciatives presentades en les Corts Valencianes en setembre i octubre de 2015

Novetats Legislatives

Novetats Legislatives Estatut Bàsic de l'Empleat Públic Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: PDF...

Novetats legislatives

Carreteres i Obres Públiques ; Transports i Logística