T'interessa

Organismes

Notícies

Ves enrere Enquesta Manual de casos pràctics BIM

Enquesta Manual de casos pràctics BIM

S'ha publicat en el portal web BIM de la Generalitat Valenciana el Manual de Casos Pràctics BIM de la GVA i els recursos que el componen juntament amb una enquesta que pretén avaluar el grau de satisfacció i comprensió del Manual de casos pràctics BIM com a guia per a l'aplicació dels Requeriments BIM de la GVA.

L'enquesta estarà disponible fins al 12 d'abril de 2024 (termini d'1 mes des de la seua publicació). 

Accés al Manual de casos pràctics. Enquesta al final del portal web

El Manual de casos pràctics BIM és un document que servix d'exemple per a aplicar els Requeriments BIM de la GVA a les diferents tipologies edificatòries competència de les diferents Conselleries.

El Manual es compon d'un model BIM, denominat BIMCity,  en el qual s'integren edificis residencials, administratiu, sanitari, educatiu, judicial, esportiu i de serveis socials. Els models de les diferents tipologies es poden consultar de manera individual, sense perjuí de la seua consulta en el model BIMCity.

Els models BIM compten amb informació geomètrica i paramètrica, segons establixen els Requeriments BIM de la GVA. Els dos models d'edificis residencials contenen un nivell d'informació més avançat que la resta de models edificatoris que presenten un nivell més bàsic: administratiu, centre de salut, educatiu, judicial, esportiu i servicis socials.

Per a la correcta interpretació i aplicació dels Requeriments BIM de la GVA, el Manual s'acompanya de sis vídeos tutorials que guien a l'usuari en la navegació i extracció de dades dels models.