T'interessa

Organismes

Horaris d'atenció registral

Horaris d'atenció registral

Segons s'indica en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 19 en la redacció donada pel Decret 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006 pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, l'horari de les oficines d'atenció al públic és el següent:

 • Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o servicis territorials, i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres.
 • Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:
  • Alicante: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27
 • En els mesos de juny, juliol, agost i setembre, així com en la setmana de Pasqua i en el període de vacacions escolars de Nadal, Any Nou i Reis, l'horari d'atenció al públic serà de 9 a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9 a 14.30 hores, els divendres. Durant la setmana de festes locals corresponent a cada emplaçament, regirà l'horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

En tot cas, les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se:

 • En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
 • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
 • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.