Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el catàleg de àrees de neccesitat d'habitatge

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de...