Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

AVANTPROJECTE DE LLEI DE BARRIS

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de...