Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el catàleg de àrees de neccesitat d'habitatge

Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el catàleg de àrees de neccesitat d'habitatge

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
 
Al·legacions: enviar a dg_funcio_social_habitatge@gva.es
Termini d'aportacions: fins al dia 30 de novembre (inclusivament)