Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere Projecte de Decret XX/2021, de XX de XXXX, del Consell, pel qual es modifica el Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'habitatges de protecció pública

Projecte de Decret XX/2021, de XX de XXXX, del Consell, pel qual es modifica el Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'habitatges de protecció pública

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Document de consulta pública prèvia

 

Al·legacions: enviar a: dg_habitatge@gva.es

 

Termini d'aportacions: fins al dia 2 de desembre de 2021 (inclusivament).