Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador del Registre Autonòmic d'Habitatge de protecció pública i finalitats socials previst en la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana

Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador del Registre Autonòmic d'Habitatge de protecció pública i finalitats socials previst en la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta pública prèvia

Al·legacions: enviar a dg_funcio_social_habitatge@gva.es

Termini d'aportacions: fins al dia 7 de desembre (inclusivament)