Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere Projecte de Decret XX/2021, del Consell, pel qual es crea la Xarxa d'Oficines Locals d'Habitatge, Regeneració Urbana i Rehabilitació (XALOC)

Projecte de Decret XX/2021, del Consell, pel qual es crea la Xarxa d'Oficines Locals d'Habitatge, Regeneració Urbana i Rehabilitació (XALOC)

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
 
 
Al·legacions: enviar a:dgcvis@gva.es
 
Termini d'aportacions: fins al dia 14 de juny de 2021 (inclusivament).