Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A l'ELABORACIÓ DE L’ORDRE REGULADORA DE LES BASES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A l'ELABORACIÓ DE L’ORDRE REGULADORA DE LES BASES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A l'ELABORACIÓ DE L'ORDRE REGULADORA DE LES BASES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN L'AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

El tràmit de consulta pública està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que amb caràcter previ a la seua elaboració se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

S'ofereix, en document a peu de pàgina, breu informe sobre la norma que es pretén dictar a fi de facilitar la seua comprensió i valoració.

Termini d'aportacions: 15 dies hàbils. Fins al dia 12 de març (inclusivament)

Forma de participació: les aportacions s'enviaran per correu electrònic a atmv@gva.es

enllaç: informació tràmit ATMV