Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Ves enrere AVANTPROJECTE DE LLEI DE BARRIS

AVANTPROJECTE DE LLEI DE BARRIS

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la qual es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Document de consulta pública prèvia

Al·legacions: enviar a: dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es

Termini d'aportacions: fins al dia 2 de maig de 2022 (inclusivament).