audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Projecte d'Ordre XX/ 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de Foment del Parc d'habitatge en lloguer del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

Projecte d'Ordre XX/ 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de Foment del Parc d'habitatge en lloguer del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

Informació pública del Projecte d'Ordre XX/ 2021, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del Programa de Foment del Parc d'habitatge en lloguer del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, publicat en el DOGV 9028 de 25.02.2021.
 
 
Remissió d'al·legacions: ajudesfomentlloguer@gva.es, indicant en l'assumpte «Al·legacions al projecte d'ordre Foment parc habitatge lloguer».
 
Termini: fins al 18 de març de 2021 (inclusivament)