audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge

Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge

Informació pública del Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge, contemplat en el Capítol II del Títol II del Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte, publicada en el DOGV 8986 de 30.12.2020.

 

Projecte

Annex

Remissió d'al·legacions: dg_funcio_social_habitatge@gva.es, indicant en l'assumpte «Al·legacions al projecte d'ordre d'aprovació del Catàleg d'àrees de necessitat d'habitatge».

Termini: fins al 25 de gener (inclusivament)