audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Projecte de Decret XX/2020, de XX de XXX, del Consell, pel qual es desenvolupa, en immobles amb destinació a habitatge, la declaració responsable per a la primera ocupació i successives.

Projecte de Decret XX/2020, de XX de XXX, del Consell, pel qual es desenvolupa, en immobles amb destinació a habitatge, la declaració responsable per a la primera ocupació i successives.

Projecte de Decret XX/2020, de XX de XXX, del Consell, pel qual es desenvolupa, en immobles amb destinació a habitatge, la declaració responsable per a la primera ocupació i successives.

En el DOGV de 7 de juliol de 2020 s'ha publicat el tràmit d'informació pública del projecte de Decret, que pot consultar-se en el següent enllaç:
 
https://dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5337.pdf
 
  • Al·legacions: enviar a dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es
  • Termini: Fins al dia 28 de juliol de 2020 (inclusivament)