audiència i informació pública

processos tancats

Ves enrere Informació pública del projecte de decret del Consell de regulació de la declaració responsable d’ocupació d’habitatges i edificis d’habitatge

Informació pública del projecte de decret del Consell de regulació de la declaració responsable d’ocupació d’habitatges i edificis d’habitatge

Amb data 2 de maig de 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9586 l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el text del Projecte de Decret del Consell, de regulació de la declaració responsable d'ocupació d'habitatges i edificis d'habitatge.

Document de consulta

Al·legacions

Sense perjudici del que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran presentar:

- Correu electrònic:

Enviar a: dg_qualitat_rehabilitacio@gva.es

-Tramitació telemàtica:

A través del següent enllace Tràmit per a realitzar al·legacions

Assumpte

Indicar en l'assumpte "Al·legacions al Projecte de Decret del Consell, de regulació de la declaració responsable d'ocupació d'habitatges i edificis d'habitatge".

Es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presente al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si escau, incorporació de les aportacions, s'hauria d'especificar l'article i l'apartat de la proposta al qual es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Termini

El termini per a realitzar al·legacions és de 7 dies hàbils, que finalitza el dia 11 de maig de 2023 (inclusivament).