Logo Generalitat


La Generalitat avança en l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana amb la licitació de la redacció participada del document

  • L'Agenda Urbana Valenciana respon a la recomanació de les Nacions Unides que insta territoris, estats, regions i ciutats a l'elaboració d'una guia pròpia
  • Segons Arcadi España, 'un urbanisme correctament planificat pot afavorir i maximitzar la capacitat de les ciutats per a generar ocupació i riquesa i per a fomentar la diversitat i la cohesió social'
  • Per a Martínez Dalmau, l'Agenda 'ha de servir per a integrar totes les maneres de viure en un únic territori' i 'ha d'assegurar l'accés de tota la població a tots els serveis públics'

(20/07/2021) - L'Agenda Urbana Valenciana respon a la recomanació de les Nacions Unides que insta territoris, estats, regions i ciutats a l'elaboració d'una guia pròpia
- Segons Arcadi España, "un urbanisme correctament planificat pot afavorir i maximitzar la capacitat de les ciutats per a generar ocupació i riquesa i per a fomentar la diversitat i la cohesió social"
- Per a Martínez Dalmau, l'Agenda "ha de servir per a integrar totes les maneres de viure en un únic territori" i "ha d'assegurar l'accés de tota la població a tots els serveis públics"La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat licitarà la redacció participada de l'Agenda Urbana Valenciana (AUV), un projecte que compta també amb l'impuls de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. D'aquesta manera, l'executiu autonòmic avança en l'elaboració d'un instrument que servirà de guia per al conjunt de les polítiques urbanes a la Comunitat Valenciana.

A més, amb aquest document es respon a la recomanació de les Nacions Unides, que insta territoris, estats, regions i ciutats a l'elaboració de la seua pròpia agenda urbana d'acord amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que té com a objectius, entre altres, la consecució de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

"Hem de reivindicar el dret de tots els ciutadans a viure en la seua ciutat d'una manera digna, amb accés a l'habitatge, l'educació, els serveis públics, les polítiques de benestar i la mobilitat", ha afirmat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

"Aquest dret a la ciutat -ha continuat el màxim responsable de Política territorial- és un dels objectius principals que cal assolir amb l'Agenda Urbana, que esdevindrà una guia per a les polítiques urbanes a la Comunitat Valenciana".

"Un urbanisme correctament planificat pot afavorir i maximitzar la capacitat que tenen les ciutats per a generar ocupació i riquesa, i fomentar, al mateix temps, la diversitat i la cohesió social", ha conclòs el conseller.

Per la seua banda, el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat que l'Agenda Urbana Valenciana "ha de servir per a integrar totes les maneres de viure en un únic territori, ha de cohesionar la nostra societat a través de l'urbanisme i ha d'assegurar l'accés de tota la població a tots els serveis públics".

"En definitiva ?ha recordat Martínez Dalmau?, l'Agenda Urbana ha de garantir el dret a gaudir dels nostres pobles i ciutats en igualtat de condicions".

Treball col·laboratiu

Els plecs de condicions de la licitació són fruit d'un ampli procés de treball participatiu i col·laboratiu de persones expertes i administracions, que ha servit per a concretar l'estructura, els temes crítics i la metodologia per a la redacció participada de l'Agenda Urbana Valenciana.

En aquest sentit, com a punt de partida, es proposen sis blocs temàtics: territori i ciutat; governança urbana; qualitat urbana i salut; dret en la ciutat; economia urbana, i ciutat connectada.

A més, s'incorporen certs elements integrals al procés de redacció participada, com ara el gènere, la governança, la sostenibilitat ambiental i la justícia social, que s'hauran d'enfocar des d'una perspectiva integrada i quedar incorporats, implícitament o explícitament, en tots els objectius, les accions i els continguts de l'Agenda Urbana Valenciana.

Característiques tècniques dels equips

El pressupost total de licitació de l'AUV és de 120.000 euros i el termini per a la realització del treball, que haurà d'incloure processos participatius efectius, és d'un màxim de 14 mesos.

Els equips hauran de comptar amb elevada qualificació i experiència en l'elaboració de documents anàlegs i es valoraran les competències en les matèries tècniques de l'Agenda Urbana, el coneixement i la pràctica en processos participatius i les accions de comunicació des de les primeres fases d'elaboració.

Cinc fases de treball

El treball es desenvoluparà en cinc fases: la primera serà un programa de treball i recopilació de tots els continguts ja elaborats i la comparació amb altres agendes en qualsevol escala; la segona comportarà la definició del marc i dels objectius estratègics, que es desenvoluparan en la fase tercera mitjançant la definició dels objectius operatius i de les línies d'actuació; en la quarta fase es redactarà la proposta final de l'Agenda Urbana, i en la cinquena es durà a terme un procés d'actualització de l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana per a incorporar el vessant urbà en el document. Totes les fases comptaran amb un procés de participació i revisió.

L'Agenda Urbana serà el document marc de les polítiques urbanes a la Comunitat Valenciana, es desenvoluparà mitjançant plans d'acció concrets i es reflectirà en les futures modificacions legals, el planejament territorial i urbanístic i la inversió en el medi urbà i la seua resiliència.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat