Consulta Pública Previa

Procesos Cerrados

Atrás CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN REGULADORA DE LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

CONSULTA PÚBLICA PREVIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN REGULADORA DE LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

El tràmit de consulta pública està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que amb caràcter previ a la seua elaboració se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

S'ofereix, en document a peu de pàgina, breu informe sobre la norma que es pretén dictar a fi de facilitar la seua comprensió i valoració.

Termini d'aportacions: 15 dies hàbils. Fins al dia 12 de març (inclusivament)

Forma de participació: les aportacions s'enviaran per correu electrònic a atmv@gva.es

 

enlace: información relativa al trámite ATMV