Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte de Decret XX/2021, del Consell, pel qual es crea la Xarxa d'Oficines Locals d'Habitatge, Regeneració Urbana i Rehabilitació (XALOC)

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de...

Proyecto de Orden por la que se aprueba el catálogo de áreas de necesidad de vivienda

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo...

Modificación del artículo 32 de la ley 6/1991 de la Generalitat, de Carreteras de la Comunitat Valenciana

Modificación del artículo 32 de la ley 6/1991 de la Generalitat, de Carreteras de la Comunitat Valenciana ...

Showing 1 - 5 of 30 results
Items per Page 5
of 6