audiència i informació pública

processos tancats

Projecte de Decret legislatiu d’aprovació del Rext Refós d’Habitatge i Arquitectura de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú...

Proposta de modificació del Decret-llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú...

Proposta de modificació de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana

El tràmit d'informació pública està previst en els articles 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú...

Propuesta de modificación de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana

El trámite de información pública está previsto en los artículos 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento...

Proyecto de decreto del Consell de creación de la Red de Oficinas Locales de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana (Red Local / XALOC)

El trámite de información pública está previsto en los artículos 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento...

Showing 1 - 5 of 41 results
Items per Page 5
of 9