Martínez Dalmau presenta el concurs d'ajudes per al foment del parc d'habitatges de lloguer assequible dotat amb 7,7 milions d'euros

22/02/2021
Martínez Dalmau presenta el concurs d"ajudes per al foment del parc d"habitatges de lloguer assequible dotat amb 7,7 milions d"euros

- El vicepresident assegura que s'inicia un nou període de construcció d'habitatge de protecció oficial en lloguer assequible
- Mitjançant l'increment de l'oferta d'habitatges en aquests règims es busca moderar els preus de lloguer per a les persones amb menys recursosEl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha presentat el primer concurs d'ajudes a la promoció d'habitatges de lloguer, dotat amb 7,7 milions d'euros, amb el qual s'inicia "un nou període de construcció d'habitatge de protecció oficial en lloguer assequible" a la Comunitat.

Aquest concurs s'emmarca en el Programa de foment del parc d'habitatges de lloguer del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. L'objectiu és finançar la promoció d'habitatges de nova construcció, aquells procedents de la rehabilitació d'edificis, així com habitatges que van ser paralitzats i que ara es reprenguen les obres per a completar-los. Tots aquests han de cedir el seu ús o destinar-lo a l'arrendament a preu limitat.

El vicepresident ha destacat la importància d'aquest dia, ja que fa més de nou anys "l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA) va signar la paralització de tota activitat de construcció d'habitatge de protecció oficial", un temps en què la Generalitat "no comptava amb una política social definida", cosa que ha provocat "la carència de cases que puguen donar resposta a les persones més vulnerables".

Martínez Dalmau ha recordat que en els anys seixanta a Espanya "es va gestar el 'virus de l'especulació immobiliària', una malaltia crònica que va dir prou en aquell fatídic 2008" i que va fer que "mentre a Europa es construïren cases destinades majoritàriament al lloguer, ací ens vam dedicar a vendre-les, i es van perdre els diners públics invertits".

Per a fer front a aquest "dèficit d'habitatge en lloguer assequible", el Govern del Botànic "ha vençut aquest virus" i la seua prioritat ara és aconseguir 32.000 habitatges destinats a lloguer assequible en els pròxims 10 anys tal com s'estima el pla 'Hàbitat 20-30'. Per a fer-ho, "volem revertir aquest model privatitzador del dret a l'habitatge que ha ofegat milers de famílies".

Aquest és el motiu perquè aquesta convocatòria d'ajudes ?que serà per concurrència competitiva per a persones, administracions, empreses, fundacions o cooperatives? haja incorporat una sèrie d'exigències mínimes.

Entre aquestes, Martínez Dalmau n'ha destacat tres: "Els habitatges, segons es preveu prop de 300, es destinaran al lloguer durant un mínim de 25 anys; hauran de tindre una qualificació energètica mínima per a fomentar una construcció sostenible, i s'ha fixat un preu màxim de renda de lloguer, tenint en consideració els ingressos de la unitat de convivència".

En la presentació del concurs, també han intervingut el secretari autonòmic d'Habitatge, César Jiménez, i la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga.

Requisits d'accés

De manera complementària a les modalitats d'ajudes proposades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i previstes en el Pla estatal, la Generalitat hi afig ajudes a càrrec seu mitjançant la proposta d'una nova modalitat enfocada a cobrir les necessitats d'habitatge d'unitats de convivència amb ingressos reduïts.

Les diverses modalitats ?A, A+ i B? suposen ajudes directes proporcionals a la superfície útil de cada habitatge que arriben a un màxim de 350 €/m², 490 €/m² i 300 €/m² de superfície útil d'habitatge. La quantia màxima d'aquesta subvenció no podrà superar el 50 % de la inversió, amb un límit màxim de 36.750 euros, 51.450 euros i 31.500 euros per habitatge segons la modalitat desenvolupada i les quanties de les ajudes són inversament proporcionals al nivell de renda dels seus habitants futurs.

Les sol·licituds es valoraran d'acord amb criteris objectius relatius a ubicació de les promocions en àrees amb necessitat d'habitatge, perspectiva de gènere, augment del termini de vinculació al règim de lloguer o cessió d'ús; propostes innovadores que milloren la qualitat edificatòria del parc, així com la qualitat de vida dels seus futurs habitants i el percentatge que es dedique a habitatges inclosos en la modalitat A+.

D'aquesta manera, es pretén seleccionar, entre totes les propostes presentades, aquelles amb més grau de necessitat d'implantació, rigor i compromís en el seu plantejament.

Els habitatges que puguen accedir a aquestes ajudes poden ser de titularitat pública o privada; es destinaran a lloguer o cessió d'ús per a domicili habitual i permanent de les persones arrendatàries; hauran d'estar lliures d'inquilins i ocupants per qualsevol títol, i hauran de tindre qualificació energètica mínima B.

Quant al termini de les obres, serà com a màxim de 30 mesos des de la concessió de l'ajuda, 36 mesos si són més de 50 habitatges i, en cas que hi haja actuacions de rehabilitació o represa d'obres, de 24 i 30 mesos respectivament.

Arxius relacionats